עמוד:134

דיון 4 בכל סעיף השלימו את הערכים החסרים בטבלה בהתאם למידע הנתון . מצאו את הערכים החסרים בדרכים שונות , וציינו באילו תכונות של היחס הישר ושל היחס ההפוך נעזרתם . 5 בכל סעיף השלימו את הטבלה לפי המידע הנתון . 6 בכל סיפור בדקו אם בין הגדלים y–ו x קיים יחס ישר או יחס הפוך או שלא קיים אף אחד מהיחסים האלה . בנו טבלת ערכים ובדקו את תשובתכם . א . יהודה נסע במהירות קבועה של 80 קמ . ש" נסמן x–ב ( שעות ) את זמן הנסיעה ובy– ( ק"מ ) את אורך הדרך שיהודה עבר . ב . יוסף נוסע בכל יום מרחק של מ"ק 90 . נסמן x–ב ( שעות ) את זמן הנסיעה ובy– ( קמ"ש ) את מהירות הנסיעה . ג . נתון ששטחו של מלבן הוא 24 סמ"ר . נסמן x–ב ( ס"מ ) את אורך המלבן ובy– ( ס"מ ) את רוחבו . ד . נתון שהיקף מלבן הוא מ"ס 32 . נסמן x–ב ( ס"מ ) את אורך המלבן ובy– ( ס"מ ) את רוחבו . ה . אב מבוגר מבתו 25–ב שנים . נסמן x–ב את גיל הבת ובy– את גיל האב . ו . מחיר כל כוס מיץ פרי טרי הוא . ₪ 10 נסמן x–ב את מספר הכוסות שקונים וב ( ₪ ) y– את המחיר הכולל שמשלמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר