עמוד:133

יחס הפוך כאשר הקשר בין שני גדלים משתנים , , y–ו x הוא מהצורה x = a a–ו הוא גודל חיובי קבוע , מתקיימים קשרים נוספים : מנת החילוק של הגודל הקבוע a בערך x כלשהו שווה a לערך y–ה המתאים : y = x ( בטבלה : ( a = 2 , 520 היחס בין שני ערכי x כלשהם והיחס בין שני ערכי y–ה המתאימים הם מספרים הופכיים ( מודגם בטבלה בתכלת . ( כאשר ערך x גדל פי מספר כלשהו , m ערך y–ה המתאים קטן פי m ( מודגם בטבלה בכתום , ( וכאשר ערך x כלשהו קטן פי מספר כלשהו , m ערך y–ה המתאים גדל פי m ( מודגם בטבלה בירוק . ( במצב זה אומרים שקיים יחס הפוך בין המשתנים . y–ו x דוגמה בשיטת התשלום לטיול ( במשימה ( 1 יש יחס הפוך בין מספר הילדים בקבוצה ( x ) והמחיר שמשלם כל ילד . ( y ) כאשר בין y–ו x קיים יחס ישר , y מתקבל מהכפלת x במספר חיובי קבוע : x a 1 כאשר בין y–ו x קיים יחס הפוך , y מתקבל מהכפלת המספר ההופכי x–ל במספר חיובי קבוע : y = x 3 לפניכם שלוש טבלאות . א . איזו מהטבלאות מתאימה ליחס ישר ? הסבירו . ב . איזו מהטבלאות מתאימה ליחס הפוך ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר