עמוד:131

מצבים רבים שיש בהם שלושה גדלים ניתנים לתיאור כמבנה כפ לי של שני גורמים ומכפלתם . כאשר שניים מהגדלים הם משתנים , ( y–ו x ) והשלישי קבוע חיובי - ( a ) אפשריים שני מצבים : מצב א : הגודל הקבוע a הוא אחד הגורמים : x מצב ב : הגודל הקבוע a הוא המכפלה : y דוגמה במשימה , 1 בשתי שיטות התשלום המחיר הכולל הוא מכפלה של מספר הילדים במחיר לכל ילד . שיטת התשלום בלונה פארק מתאימה למצב א : הגודל הקבוע הוא המחיר לכל ילד , כלומר אחד מגורמי המכפלה . שיטת התשלום לטיול מתאימה למצב ב : הגודל הקבוע הוא המחיר הכולל , כלומר המכפלה . 2 בטורים של הטבלאות שלפניכם מוצגים הגדלים המשתנים בכל אחת משיטות התשלום שתוארו במשימה . 1 א . בכל טבלה בחרו שתי שורות . מצאו את היחס בין שני ערכי x–ה שבשורות האלה וכן את היחס בין שני ערכי y–ה המתאימים ( ראו דוגמאות בשורות הצבעוניות . ( חזרו על חישוב כזה כמה פעמים נוספות , בכל פעם לשתי שורות אחרות . מה מצאתם ? ב . חזרו על החישובים של סעיף א גם לגבי שתי השורות האחרונות בכל טבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר