עמוד:130

ג . יחס ישר ויחס הפוך מה נלמד ? מהו יחס ישר ? מהו יחס הפוך ? תיאור יחס ישר ויחס הפוך בייצוג אלגברי ובייצוג גרפי דיון 1 מנהלת קייטנה מארגנת ימי פעילות לקבוצות של ילדים . המנהלת מתעניינת במחירים של שתי פעילויות - טיול ולונה פארק . מתברר ששיטות התשלום לשתי הפעילויות שונות : בלונה פארק כל ילד משלם דמי כניסה . ₪ 20 מחיר הטיול לקבוצה כולה הוא , ₪ 2 , 520 והילדים מתחלקים ביניהם בתשלום שווה בשווה . כדי להשוות בין העלויות של שתי הפעילויות המנהלת מכינה טבלה לכל אחת משיטות התשלום . א . השלימו את הטבלאות . ב . בכל אחת משיטות התשלום מעורבים שלושה גדלים . לכל שיטת תשלום ציינו מהם הגדלים וב דקו אילו מהם משתנים ואילו קבועים . ג . בכל שיטת תשלום סמנו x–ב את מספר הילדים בקבוצה ובy– את הגודל המשתנה האחר . תארו קשרים המתקיימים בין שני המשתנים , . y–ו x ד . השוו את הקשרים בין המשתנים בשיטת התשלום בלונה פארק לקשרים בין המשתנים בשיטת התשלום לטיול . במה הם דומים ובמה הם שונים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר