עמוד:128

59 לפניכם שתי מפות שבהן מופיע היישוב אדירים . קנה המידה של מפה 1 הוא . 1 : 8 , 000 א . מהו קנה המידה של מפה ? 2 ב . מהו המרחק מאדירים עד האגם העונתי ? ג . מהו רוחב האגם העונתי ? ד . פועל צועד ממרכז אדירים למפעל פולירם לאורך הכביש במהירות של מ"ק 5 לשעה . נסו לאמוד כמה זמן נמשכת צעידתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר