עמוד:127

הרחבה 53 מאריכים צלע של ריבוע מ"ס 2–ב ומקצרים את הצלע הסמוכה מ"ס 2–ב . מתקבל מלבן שהיחס בין צלעותיו הוא . 5 : 7 א . מהם אורכי הצלעות של המלבן ? ב . מהו היחס בין היקף הריבוע להיקף המלבן ? ג . מהו היחס בין שטח הריבוע לשטח המלבן ? 54 על המדף יש 33 ספרים . היחס בין מספר ספרי הלימוד למספר ספרי הקריאה הוא . 4 : 7 כמה ספרי קריאה צריך להוסיף למדף כדי שהיחס בין מספר ספרי הלימוד למספר ספרי הקריאה יהיה ? 1 : 2 55 צ ב ע הכין 21 ליטרים של צבע תכלת . הוא ערבב צבע כחול וצבע לבן ביחס של . 3 : 4 כמה ליטרים של צבע לבן עליו להוסיף כדי לקבל גוון אחר , שבו היחס בין הצבע הכחול לצבע הלבן יהיה ? 1 : 2 56 בקייטנת "אילנות" יש 36 ילדים . היחס בין מספר הילדים הבוגרים למספר הילדים הצעירים הוא . 4 : 5 כמה ילדים צעירים יש להעביר לקייטנה אחרת כדי שהיחס בין מספר הבוגרים למספר הצעירים בקייטנת "אילנות" יהיה ? 2 : 1 משימות לסיכום 57 מצאו את המספר החסר בכל פרופורציה . אפשר להיעזר בטבלת התאמה . א | 35 : 7 = 100 : x ב | 12 : x = 36 : 9 ג | 2 : 22 = x : 110 ד | 4 = x ה | x = 120 7 21 5 24 58 למשפחת וייס יש שטיח מלבני שאורכו 1 . 5 מ' ורוחבו . 'מ 1 . 2 משפחת וייס עברה דירה . בדירה הישנה היחס בין שטח השטיח לשטח חדר המגורים היה . 1 : 4 בדירה החדשה היחס בין שטח השטיח לשטח חדר המגורים הוא . 1 : 5 א . איזה חדר מגורים גדול יותר בשטחו - הישן או החדש ? ב . מצאו את השטח של חדר המגורים בדירה הישנה . ג . מצאו את השטח של חדר המגורים בדירה החדשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר