עמוד:126

הרחבה 48 חזרו למשימה . 47 סמנו x–ב את מספר הוורדים הלבנים בזר אחרי ההוספה . א . כתבו ביטויים המתארים : 1 את מספר הוורדים האדומים אחרי ההוספה . 2 את מספר הוורדים הלבנים בתחילה . 3 את מספר הוורדים האדומים בתחילה . ב . השתמשו בביטויים שכתבתם בסעיף א , וכתבו משוואה שבעזרתה אפשר למצוא כמה ורדים לבנים וכמה ורדים אדומים היו בזר בתחילה . ג . פתרו את המשוואה וענו על השאלה . הרחבה 49 היחס בין שכרו של מלצר ותיק לשכרו של מלצר מתלמד הוא . 14 : 9 מיכל היא מלצרית ותיקה , ושפרה היא מלצרית מתלמדת . בסוף חודש מסוים התברר ששתיהן עבדו מספר שעות שווה , אבל משכורתה של מיכל הייתה גבוהה 800–ב שקלים ממשכורתה של שפרה . א . מה הייתה משכורתה של מיכל בחודש הזה ? ב . מה הייתה משכורתה של שפרה בחודש הזה ? 50 קבוצת מטיילים נרשמה לטיול . היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים שנרשמו לטיול היה . 3 : 5 4 ילדים החליטו לבטל את ההרשמה לטיול , ושני מבוגרים נוספים נרשמו לטיול . מספר הילדים שיצאו לטיול היה גדול 8–ב ממספר המבוגרים שיצאו לטיול . כמה מבוגרים וכמה ילדים יצאו לטיול ? 51 אחת מצלעותיו של מלבן ארוכה מ"ס 14–ב מהצלע הסמוכה לה . היחס בין שתי הצלעות האלה הוא . 3 : 5 א . מהו היקפו של המלבן ? ב . מהו שטחו ? 52 היקפו של מלבן הוא מ"ס 32 . היחס בין האורכים של שתי הצלעות הסמוכות הוא . 1 : 3 מהו שטחו של המלבן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר