עמוד:125

44 בית מלאכה מייצר 120 אהילים 10–ב שעות . א . מהו ההספק של בית המלאכה ? ב . בכמה דקות בית המלאכה מייצר 9 אהילים ? 45 ההספק של מסגר הוא 20 פריטים במשמרת . כמה פריטים המסגר מייצר 22–ב משמרות ? 46 המדפסת שבמשרדנו מדפיסה 22 דפים 45–ב שניות . א . כמה דפים תדפיס המדפסת 6–ב דקות ? ב . מהי מהירות ההדפסה של המדפסת ? יחס ופרופורציה - שאלות מורכבות דיון 47 היחס בין מספר הוורדים הלבנים למספר הוורדים האדומים בזר ורדים היה . 2 : 3 לקראת שבת הוסיפו לזר 6 ורדים לבנים 2–ו ורדים אדומים , ואז מספר הוורדים האדומים היה שווה למספר הוורדים הלבנים . א . נסו לפתור את השאלה : כמה ורדים לבנים וכמה ורדים אדומים היו בזר בתחילה ? ב . לפניכם שתי דרכי פתרון שהציעו יעל ונועה . פתרו את המשוואות שהתקבלו בשתי הדרכים וענו על השאלה שבסעיף א . האם שתי דרכי הפתרון נכונות ? יעל : כיוון שבתחילה היחס בין מספר הוורדים הלבנים למספר הוורדים האדומים היה , 2 : 3 אפשר לחלק את הזר 5–ל קבוצות שוות בגודלן . - x מייצג את מספר הוורדים בקבוצה . מספר הוורדים הלבנים בתחילה 2 x - מספר הוורדים האדומים בתחילה 3 x - מספר הוורדים הלבנים אחרי ההוספה 2 x + 6 - מספר הוורדים האדומים אחרי ההוספה 3 x + 2 - אחרי ההוספה מספר הוורדים הלבנים היה שווה למספר הוורדים האדומים , לכן : 2 x + 6 = 3 x + 2 נועה : - x מייצג את מספר כל הוורדים בזר בתחילה . 2 מספר הוורדים הלבנים בתחילה x - מספר הוורדים האדומים בתחילה x - 5 מספר הוורדים הלבנים אחרי ההוספה x + 6 - 5 3 מספר הוורדים האדומים אחרי ההוספה x + 2 - אחרי ההוספה מספר הוורדים הלבנים היה שווה 2 3 למספר הוורדים האדומים , לכן : x + 6 = x + 2 5 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר