עמוד:117

14 במלבן היחס בין אורכי הצלעות הסמוכות הוא . 2 : 5 אורך הצלע הקצרה של המלבן הוא מ"ס 9 . מהו אורך הצלע הארוכה שלו ? מהו היקף המלבן ? 15 רון זכאי למספר קבוע של ימי חופשה בכל חודש בשנה . אחרי 8 חודשי עבודה שבהם לא יצא רון לחופשה , הוא היה זכאי 12–ל ימי חופשה . א . לכמה ימי חופשה יהיה זכאי רון אחרי שנתיים של עבודה , אם לא י צא לחופשה במשך כל התקופה הזו ? ב . כתבו פונקציה המתארת את הקשר בין מספר ימי החופשה ובין מספר שנות העבודה , אם רון לא י צא לחופשה במשך כל התקופה הזו . ג . מהו השיפוע של הפונקציה ? מהי משמעותו של השיפוע בסיפור ? 16 לפי הוראות הכנה של משקה דרושים תרכיז ומים ביחס של . 1 : 3 א . יאיר הכין 0 . 5 ליטר משקה . במשקה הזה יש ל"מ 100 תרכיז . האם המשקה של יאיר מתוק יותר , מתוק פחות או זהה במתיקותו למשקאות שמכינים לפי ההוראות ? 1 ב . יעקב הכין משקה המכיל 1 . 5 ליטרים מים ו– ליטר תרכיז . האם המשקה של יעקב זהה במתיקותו למשקאות שמכינים לפי ההוראות ? ג . ישראל הכין משקה לפי ההוראות . כמה תרכיז הוא הוסיף 9–ל כוסות מים ? קנה מידה דיון 17 נועה סרטטה את העיפרון שלה בקנה מידה של . 1 : 5 אורך העיפרון בסרטוט הוא מ"ס 4 . מהו אורך העיפרון של נועה במציאות ? האם לצורך פתרון השאלה ניתן להיעזר בטבלת התאמה ? הסבירו . קנה מידה הוא היחס בין האורך בסרטוט ( או במפה ) לאורך במציאות . כאשר משתמשים בקנה מידה , יש להקפיד על אותה יחידת אורך במציאות ובסרטוט . דוגמה המשמעות של קנה המידה 1 : 200 , 000 היא שכל יחידת אורך במפה שווה 200 , 000–ל יחידות אורך כאלה במציאות . למשל : מ"ס 1 במפה מייצג מ"ס 200 , 000 במציאות ; 1 מילימטר במפה מייצג 200 , 000 מילימטר במציאות ; 1 אינץ' במפה מייצג 200 , 000 אינץ' במציאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר