עמוד:116

9 תלמידי כיתה ח התנדבו לצבוע את קירות המרכז הקהילתי . הם ערבבו 16 פחיות צבע כחול 12–ו פחיות צבע לבן , והתקבל צבע תכלת . במהלך הצביעה נגמר הצבע התכלת שהכינו . הם מצאו במחסן 12 פחיות צבע כחול והרבה פחיות צבע לבן . כמה פחיות צבע לבן עליהם להוסיף לפחיות הצבע הכחול שמצאו במחסן , כדי שיוכלו להמשיך לצבוע את הקירות בדיוק באותו גוון של תכלת ? ( בכל הפחיות הייתה כמות אחידה של צבע ( . 10 לפניכם יחסים בין מספרים . כתבו יחס השווה ליחס הנתון . 1 1 1 א | 20 : 10 ב | 1 : 3 ג | 24 : 9 ד | 0 . 5 : 0 . 2 ה | : ו | : 2 4 2 8 11 בכל סעיף בדקו אם היחסים שווים . אם כן - כתבו סימן שוויון . אם לא - כתבו סימן אי–שוויון . הרחבה 12 אם נמדוד בשעה מסוימת ביום את גובהם של עצמים שונים ואת אורך הצל של כל עצם , נמצא שיש יחס קבוע בין שני הגדלים . בשעה מסוימת של היום אורך הצל של אבנר הוא מ"ס 80 . הצל של הבניין ארוך פי 14 מהצל של אבנר . א . מהו אורך הצל של הבניין ? ב . הגובה של אבנר הוא . ’מ 1 . 6 מהו גובה הבניין ? כתבו פרופורציה בין ארבעה גדלים . ג . כתבו פונקציה המתארת את הגובה של עצם מסוים בהתאם לאורך הצל שלו בשעה הזאת של היום . 13 מידותיו התקניות של דגל ישראל הן ביחס של . 8 : 11 מנשה רצה להכין דגל שאורך אחת מצלעותיו הוא מ"ס 66 . א . מה יהיה אורכה של הצלע הסמוכה של הדגל ? ( אפשר להיעזר בטבלת התאמה ( . ב . האם אפשרית תשובה נוספת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר