עמוד:113

2 א . חזרו למשימה 1 ומלאו את הטבלה עבור שני המכלים שיש בהם אותו יחס בין כמות התרכיז לכמות המים . ב . כתבו פרופורציות שונות לפי הטבלה . 3 גילה ואורה ערבבו צבע אדום וצבע כחול כדי לקבל צבע סגול . גילה ערבבה 4 ליטרים צבע אדום 6–ו ליטרים צבע כחול . אורה ערבבה 10 ליטרים צבע אדום 15–ו ליטרים צבע כחול . א . הסבירו מדוע קיבלו גילה ואורה אותו גוון של צבע סגול . ב . שבצו את הנתונים בטבלה . ג . כתבו פרופורציות שונות לפי הטבלה . בפרופורציה יש ארבעה מספרים . אפשר לרשום את המספרים האלה בטבלה . דוגמה בשתי דירות יש אותו יחס בין מספר החדרים לבין מספר החלונות . בדירה א יש 3 חדרים 5–ו חלונות . בדירה ב יש 6 חדרים 10–ו חלונות . נרשום את המספרים בטבלה : לפי הטבלה הזאת אפשר לכתוב פרופורציות שונות . למשל : לפי שורות הטבלה : היחס בין מספר החדרים למספר החלונות בדירה א שווה ליחס בין מספר החדרים למספר החלונות בדירה ב : 3 : 5 = 6 : 10 לפי טורי הטבלה : היחס בין מספרי החדרים בשתי הדירות שווה ליחס בין מספרי החלונות בשתי הדירות : 3 : 6 = 5 : 10 טבלה שמייצגת פרופורציה נקראת טבלת התאמה . בטבלת התאמה יש פרופורציות גם לפי שורות וגם לפי טורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר