עמוד:111

משימות לסיכום 70 רינה קנתה שני סוגי אריחים - דגם 1 ודגם 2 ( ראו ציור . ( באמצעות כל האריחים היא יצרה ריצוף בדוגמה קבועה שחוזרת על עצמה : שני אריחים מדגם 1 ואריח אחד מדגם . 2 א . רינה קנתה בסך הכול 180 אריחים . כמה אריחים היא קנתה מכל דגם ? ב . מהו היחס בין השטח האדום לשטח הלבן בריצוף של רינה ? ג . איזה חלק מהריצוף הוא אדום ? 71 האריכו צלע אחת של ריבוע פי 2 וקיצרו את הצלע הסמוכה פי , 3 והתקבל מלבן . א . מהו היחס בין שטח הריבוע לשטח המלבן שהתקבל ? ב . מהו היחס בין היקף הריבוע להיקף המלבן שהתקבל ? 72 א . במקומות רבים בעולם היחס בין לידות של בנים ללידות של בנות הוא . 51 : 49 מה אפשר ללמוד מעובדה זו ? ב . בשנת תשס"א היו 96 מנהלים כלליים של חברות ממשלתיות , 86 מהם גברים 10–ו נשים . מהו היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בקרב המנהלים הכלליים של חברות ממשלתיות ? ג . איזו מסקנה אפשר להסיק מהתשובות לסעיפים הקודמים ? 73 כדי להכין בצק לעוגה מסוימת מערבבים קמח , שמן וסוכר ביחס של . 2 : 1 : 1 א . הכינו ג"ק 1 בצק . מה משקלו של כל אחד מהמצרכים ? ב . הכינו ג"ק 4 . 2 בצק . מה משקלו של כל אחד מהמצרכים ? ג . להכנת הבצק השתמשו 800–ב גרם שמן . מהו משקל הקמח ? מהו משקל הסוכר ? ד . מהו היחס בין משקל הסוכר למשקל הבצק ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר