עמוד:110

66 בבדיקה בכבישי הארץ נמצאו 135 כלי רכב לא תקניים המזהמים את האוויר 45–ו כלי רכב תקניים שאינם מזהמים את האוויר . א . הסבירו מהו "זיהום אוויר . " ב . מהו היחס בין מספר כלי הרכב שאינם מזהמים למספר כלי הרכב המזהמים ? ג . מהו היחס בין מספר כלי הרכב שאינם מזהמים למספר כלי הרכב שנבדקו בסך הכול ? ד . בבדיקה נוספת נבדקו עוד 1 , 000 מכוניות . היחס בין מספר כלי הרכב שאינם מזהמים לבין מספר כלי הרכב המזהמים שנמצא בבדיקה זו שווה ליחס שהתקבל בסעיף ב . כמה כלי רכב שאינם מזהמים נמצאו בבדיקה זו ? 67 מצאו את הזוויות במשולש שבו היחס בין הגדלים של הזוויות הוא . 2 : 3 : 5 68 במסעדה הכינו סלט ג"ק 3–מ עגבניות ג"ק 5–ו מלפפונים . א . מהו היחס בין משקל העגבניות למשקל המלפפונים ? ב . מהו היחס בין משקל העגבניות למשקל כל הירקות בסלט ? ג . מהו היחס בין משקל המלפפונים למשקל כל הירקות בסלט ? ד . משפחה הכינה סלט עגבניות ומלפפונים באותו יחס בדיוק ג"ק 1 . 6–מ ירקות . בכמה ק"ג עגבניות ובכמה ק"ג מלפפונים השתמשה המשפחה ? ה . משפחה הכינה סלט 1 , 200–מ גרם של עגבניות ומלפפונים באותו יחס בדיוק . בכמה גרם עגבניות ובכמה גרם מלפפונים השתמשה המשפחה ? הרחבה 69 במשולש שווה–שוקיים היחס בין אורך הבסיס לאורך השוק הוא . 5 : 7 היקף המשולש הוא מ"ס 114 . מצאו את אורך הבסיס של המשולש . הסבירו את תשובתכם . * סעיפים א-ג במשימה 68 לקוחים מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ' © . 29 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר