עמוד:109

63 בפינת החי יש ציפורים , ארנבים ואוגרים . היחס בין מספר הציפורים למספר הארנבים ולמספר האוגרים הוא . 12 : 3 : 4 א . הסבירו את משמעות היחס הנתון . ב . האם מספר הציפורים בפינת החי גדול ממספר האוגרים ? פי כמה ? ג . בפינת החי יש 8 אוגרים . כמה ארנבים וכמה ציפורים יש בפינת החי ? ד . בפינת החי יש 57 בעלי חיים . כמה בעלי חיים מכל סוג יש שם ? 64 היקפו של משולש הוא מ"ס 36 . היחס בין אורכי הצלעות הוא . 3 : 4 : 5 א . מהם אורכי הצלעות של המשולש ? ב . תמר ורינה פתרו את השאלה בדרכים שונות . הסבירו את דרכי הפתרון . 65 א . בחוג העוסק באיכות הסביבה בדקו את הרכב הזבל הנאסף בשכונה ביום מסוים . משקל הזבל שנאסף ביום הבדיקה היה 9 טונות . בזבל היו מרכיבים אורגניים , מרכיבים סינתטיים ונייר . היחס בין המרכיבים האורגניים למרכיבים הסינתטיים ולנייר היה . 2 : 10 : 3 1 כמה טונות זבל נאספו מכל סוג באותו היום ? פתרו בדרכים שונות . 2 מהו החלק של הזבל הסינתטי ( המסוכן ביותר לסביבה ) מכל כמות הזבל שנאספה באותו היום ? ב . חברי החוג ערכו מבצע הסברה על איכות הסביבה , ולמחרת בדקו שוב את הרכב הזבל . ביום הזה נאספו 6 טונות ג"ק 250–ו . היחס בין המרכיבים האורגניים למרכיבים הסינתטיים ולנייר היה . 4 : 5 : 1 1 האם משקל המרכיבים הסינתטיים ירד לעומת הבדיקה הקודמת ( שתוארה בסעיף א ?( 2 מהו החלק של הזבל הסינתטי מכל כמות הזבל שנאספה באותו היום ? פתרו בדרכים שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר