עמוד:108

58 א . ציירו ריבוע כלשהו וחלקו את שטחו ביחס של . 1 : 3 ב . ציירו משולש ABC כלשהו והעבירו בו קו שי קצ ה משטח המשולש . 4 מהו היחס בין שטח המשולש ABC כולו לשטח שהקציתם ? ג . ציירו משולש KLM כלשהו וחלקו את שטחו כך שייווצרו שני משולשים שהיחס בין שטחיהם הוא . 3 : 2 איזה חלק משטח המשולש KLM כולו מהווה שטח המשולש הקטן יותר ? תזכורת 1 ליטר 1 , 000 = מיליליטר ( או : 1 ל' ( ל"מ 1 , 000 = 59 להכנת משקה מסוים דרושים תרכיז ומים ביחס של . 1 : 7 א . הכינו ל"מ 320 משקה . מהי כמות התרכיז במשקה ? מהי כמות המים ? ב . הכינו 2 ליטרים של משקה . מהי כמות התרכיז במשקה ? מהי כמות המים ? ג . כמה ליטרים של מים צריך להוסיף ל"מ 500–ל תרכיז כדי להכין משקה כזה ? 60 בהתרמה השנתית לאיל"ן התרימה טלי 27 משפחות , ובתיה התרימה 21 משפחות . כל משפחה תרמה סכום זהה . סכום התרומות שנאספו היה ח"ש 720 . א . מה היחס בין הסכומים שאספו טלי ובתיה ? ב . כמה כסף אספה טלי ? 61 בבית ספר יש שתי שכבות . בשכבת כיתות ח 150 תלמידים , ובשכבת כיתות ט 200 תלמידים . לבית הספר יש תקציב של ח"ש 14 , 000 לאירועים . התקציב מחולק בין השכבות לפי היחס בין מספרי התלמידים בכל שכבה . איזה סכום מקבלת כל שכבה לאירועים ? 62 להכנת רוטב לסלט דרושים חומץ , שמן וסויה ביחס של . 1 : 2 : 3 א . מהו היחס בין כמות החומץ לכמות השמן ? ב . מהו היחס בין כמות החומץ לכמות הסויה ? ג . מהו היחס בין כמות השמן לכמות הסויה ? ד . חנן הכין 60 גרם רוטב לסלט . מהי הכמות של כל מרכיב ברוטב ? * משימות 61-60 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ' © . 28 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר