עמוד:107

50 שתי שותפות במפעל סיכמו ביניהן על חלוקת רווחים ביחס של , 1 : 2 על פי יחס ההשקעה . כמה כסף תקבל כל שותפה אם הרווח הוא ח"ש 3 , 000 ? פתרו בדרכים שונות . 120 51 משתתפי קייטנה חולקו לשתי קבוצות שהיחס ביניהן הוא . 3 : 5 הקבוצה הגדולה עסקה בבישול , והקבוצה הקטנה יצאה לטיול . כמה ילדים היו בכל קבוצה ? פתרו בדרכים שונות . 52 בכל סעיף ציירו קטע באורך הנתון , וחלקו אותו לשני קטעים שהיחס ביניהם הוא . 3 : 2 א . מ"ס 10 ב . מ"ס 7 . 5 ג . מ"ס 20 ד . מ"מ 190 ה . מ"ס 16 53 בבית הספר "שושנים" שתי כיתות ח . לטיול השנתי יצאו 25 תלמידים מכיתה ח 35–ו 1 תלמידים מכיתה ח . 2 כל כיתה נסעה באוטובוס נפרד . בית הספר סיפק לתלמידים 144 ליטרים של שתייה . הכמות חולקה בין שני האוטובוסים לפי היחס בין מספרי התלמידים בכל אוטובוס . כמה ליטרים של שתייה סופקו לכל אוטובוס ? 54 בחוג התעמלות מקפידים לחלק את זמן האימון בין תרגילים על מכשירים לבין תרגילים אירוביים ביחס של . 3 : 4 בכל סעיף נתון משך האימון . מצאו כמה זמן מתעמלים על מכשירים וכמה זמן מבצעים תרגילים אירוביים . א . 70 דקות ב . 35 דקות ג . שעה 17–ו דקות 55 גודלה של זווית אחת במשולש הוא . 60 ° היחס בין הגדלים של שתי הזוויות האחרות במשולש הוא . 5 : 7 מהם הגדלים של שתי הזוויות האלה ? 56 במשולש ישר–זווית היחס בין הגדלים של שתי הזוויות החדות הוא . 4 : 5 חשבו את הגדלים של שתי הזוויות האלה . בדקו את תשובתכם . 57 היקפו של מלבן הוא מ"ס 28 . היחס בין האורכים של שתי צלעות סמוכות במלבן הוא . 2 : 5 מצאו את אורכי הצלעות . בדקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר