עמוד:105

לפעמים נוח לציין כמה יחסים יחד . דוגמה בגינה של רינה צומחים פרחים בצבעים שונים : סגול , אדום וכחול . היחס בין מספר הפרחים הסגולים למספר הפרחים האדומים ולמספר הפרחים הכחולים הוא . 2 : 7 : 5 הכתיבה הזאת היא כתיבה מקוצרת של שלושה יחסים : - 2 : 7 היחס בין מספר הפרחים הסגולים למספר הפרחים האדומים ; - 7 : 5 היחס בין מספר הפרחים האדומים למספר הפרחים הכחולים ; - 2 : 5 היחס בין מספר הפרחים הסגולים למספר הפרחים הכחולים . אפשר לסדר את הפרחים בגינה 14–ב קבוצות שוות בגודלן : 2 קבוצות של פרחים סגולים , 7 קבוצות של פרחים אדומים 5–ו קבוצות של פרחים כחולים - יחד 14 קבוצות . ( 2 + 7 + 5 = 14 ) משמעות היחס 2 : 7 : 5 במקרה זה היא : 2 1 = מהפרחים בגינה הם סגולים , 14 7 7 1 = מהפרחים בגינה הם אדומים , 14 2 5 מהפרחים בגינה הם כחולים . 14 47 התייחסו לדוגמה שבמסגרת וענו : א . מהו היחס בין מספר הפרחים האדומים למספרם של שאר הפרחים בגינה ? ב . מהו היחס בין מספר הפרחים הסגולים למספרם של שאר הפרחים בגינה ? ג . מהו היחס בין מספר הפרחים הכחולים למספרם של שאר הפרחים בגינה ? 48 היחס בין המידות של תיבה הוא . 10 : 5 : 1 א . כתבו מידות של שתי תיבות מתאימות . ב . האם תיבה שמידותיה מ"ס 20 , 'מ 0 . 4 מ"מ 40–ו היא תיבה מתאימה ? הסבירו . ג . האם תיבה שמידותיה מ"ס 10 , 'מ 20 2–ו מ' היא תיבה מתאימה ? הסבירו . חלוקה לחלקים לפי יחס נתון דיון 49 התשלום התקופתי שמשפחת כהן שילמה לעירייה היה . ₪ 840 סכום זה כולל מסי עירייה ותשלום עבור צריכת מים ביחס של . 6 : 1 א . מהו הסכום עבור מסי העירייה ? ב . מהו הסכום עבור צריכת המים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר