עמוד:104

אתגר 44 בסרטוט שלפניכם DC הוא קוטר של מעגל שמרכזו . A א . מהו היחס בין שטח המשולש DMC לשטח העיגול ? הסבירו . ב . על המעגל מסומנות הנקודות . F–ו E , B הנקודות האלה חוברו עם קצות הקוטר , DC ונוצרו המשולשים . DFC–ו DEC , DBC האם היחס בין שטח העיגול לשטח של כל אחד מהמשולשים האלה שווה ליחס ? › : 1 הסבירו . 45 לפניכם שלושה אריחים מלבניים שווים בממדיהם . א . מהו היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן בכל אחד מהאריחים ? ב . ליוחאי אוסף של אריחים הזהים לאריחים 3-1 שבסרטוטים . בעזרת 4 אריחים מהאוסף יצר יוחאי את הריצוף שלפניכם . מהו היחס בין השטח הלבן לשטח הצבוע בריצוף זה ? ג . רינה הוסיפה לריצוף של יוחאי שני אריחים מלבניים השווים בממדיהם לאריחים של יוחאי . אחד האריחים שרינה הוסיפה צבוע כולו בתכלת , והשני כולו לבן . מהו היחס בין השטח הלבן לשטח הצבוע בריצוף שהתקבל ? דיון 46 במדור הבריאות של עיתון התפרסמה המלצה בנוגע לאכילת אבות המזון - פחמימות , חלבונים , ושומנים : לתזונה בריאה מומלץ לאכול כל יום פחמימות , חלבונים ושומנים ביחס של . 3 : 2 : 1 א . הסבירו את ההמלצה . ב . תנו דוגמה לכמויות של פחמימות , חלבונים ושומנים המתאימות ליחס המתואר . ( היעזרו ביחידות משקל מתאימות ( . ג . תנו שתי דוגמאות מתאימות נוספות . ד . לפי ההמלצה , איזה חלק מכלל אבות המזון בתפריט היומי מהוות הפחמימות ? איזה חלק מהווים החלבונים ? איזה חלק מהווים השומנים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר