עמוד:101

30 א . היחס בין אורכי הצלעות הסמוכות במלבן הוא . 3 : 5 מאריכים כל צלע במלבן פי . 2 האם ישתנה היחס בין אורכי הצלעות הסמוכות ? אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו דוגמה . ב . היחס בין אורכי הצלעות הסמוכות במלבן הוא . 3 : 5 מאריכים כל צלע במלבן מ"ס 2–ב . האם ישתנה היחס בין אורכי הצלעות הסמוכות ? אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו דוגמה . דיון 31 הקטעים AB–ו EF שבסרטוט מחולקים לקטעים השווים באורכם לקטע . CD האם ניתן למצוא את היחס בין אורך הקטע AB לאורך הקטע EF בלי למדוד את האורכים ? הסבירו . אם אפשר למצוא את היחס , כתבו מהו . אפשר לדעת את היחס בין שני גדלים בלי למדוד אותם , אם יש גודל מסוים ש"נכנס" לכל אחד מהגדלים מספר שלם של פעמים . דוגמה נתונים משולש שווה–צלעות וריבוע . אורך הצלע של המשולש שווה לאורך הצלע של הריבוע . אפשר למצוא את היחס בין היקף הריבוע להיקף המשולש מבלי לדעת מהו ההיקף של כל אחד מהם : נסמן את אורך הצלע של הריבוע . a–ב היקף הריבוע הוא , 4 a והיקף המשולש הוא : a . 3 a 4 a 4 מכאן שהיחס בין היקף הריבוע להיקף המשולש הוא : = 3 a 3 : a 32 א . מצאו את היחס בין צלע של משולש שווה–צלעות להיקפו . ב . מצאו את היחס בין צלע של ריבוע להיקפו . 33 המלבן שבסרטוט מחולק למלבנים חופפים . א . מהו היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן ? ב . מהו היחס בין השטח הצבוע לשטח המלבן כולו ? ג . אם נצבע עוד משבצת אחת במלבן , מה יהיה היחס בין השטח הצבוע לשטח הלבן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר