עמוד:100

דיון 29 נתונים שלושה קטעים . א . מדדו את הקטעים ורשמו את אורכיהם . ב . מהו היחס בין אורך הקטע FE לאורך הקטע ? AB ג . מהו היחס בין אורך הקטע AB לאורך הקטע ? CD ד . מהו היחס בין אורך הקטע FE לאורך הקטע ? CD ה . מאריכים כל אחד מהקטעים פי . 2 בדקו בכל אחד מהסעיפים ב-ד אם ישתנה היחס בין שני הקטעים . אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו את היחס החדש . ו . מקצרים כל אחד מהקטעים פי . 2 בדקו בכל אחד מהסעיפים ב-ד אם ישתנה היחס בין שני הקטעים . אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו את היחס החדש . ז . מאריכים כל אחד מהקטעים מ"ס 2–ב . בדקו בכל אחד מהסעיפים ב-ד אם ישתנה היחס בין שני הקטעים . אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו את היחס החדש . 1 ח . מקצרים כל אחד מהקטעים ב– ס"מ . בדקו בכל אחד מהסעיפים ב-ד אם ישתנה היחס בין שני הקטעים . 2 אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו את היחס החדש . ט . מאריכים כל אחד מהקטעים פי . 5 , 324 בדקו בכל אחד מהסעיפים ב-ד אם ישתנה היחס בין שני הקטעים . אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - כתבו את היחס החדש . היחס בין שני גדלים אינו משתנה כאשר מגדילים או מקטינים כל גודל פי אותו מספר , אך כאשר מגדילים או מקטינים כל גודל באותו מספר - היחס יכול להשתנות . דוגמה במשלוח של פירות יש ג"ק 25 תפוחים ג"ק 35–ו תפוזים . 25 5 היחס בין כמות התפוחים לכמות התפוזים במשלוח הוא : = 35 7 אם יגדילו את כמות התפוחים ואת כמות אם יוסיפו למשלוח ג"ק 5 תפוחים ג"ק 5–ו התפוזים במשלוח פי , 5 יהיו בו ג"ק 25 5 תפוזים , יהיו בו " ק 25 + 5 ג תפוחים " ק 35 + 5–ו ג תפוחים ג"ק 35 5–ו תפוזים . היחס בין תפוזים . היחס בין הכמויות החדשות יהיה : הכמויות החדשות יהיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר