עמוד:98

21 א . באילו מהקופסאות הבאות תוכלו לצבוע כפתורים אדומים כך שיתקבל יחס של 2 : 3 בין מספר הכפתורים האדומים למספר הכפתורים הלבנים ? לכל קופסה שהתקבל בה יחס של 2 : 3 כתבו כמה כפתורים אדומים וכמה כפתורים לבנים יש בה . ב . מה משותף לקופסאות בסעיף א שבהן התקבל היחס המבוקש ? ג . איזו כמות נוספת של כפתורים תוכלו לצבוע ביחס כזה ? מה מספר הכפתורים האדומים שיהיו בה ? מה מספר הכפתורים הלבנים שיהיו בה ? ד . האם תוכלו לצבוע ביחס כזה 100 כפתורים ? 72 כפתורים ? 22 ישראל היא מדינה קולטת עלייה . באייר תשס"ג מנתה אוכלוסיית ישראל 6 . 69 מיליון נפש , מהם 2 . 23 מיליון איש שלא נולדו בישראל . א . מה היה היחס בין מספר האנשים שלא נולדו בישראל ובין כלל האוכלוסייה ? ב . מה היה היחס בין מספר האנשים שלא נולדו בישראל ובין מספר ילידי הארץ ? ג . על סמך המידע הזה הסיק יונתן , שבבית הספר שלו שליש מהתלמידים לא נולדו בארץ . מה דעתכם על מסקנתו ? הסבירו . 23 חגי ויוני שיחקו בקליעה למטרה . יוני קלע למטרה 3 פעמים מתוך 12 ניסיונות , וחגי קלע למטרה 2 פעמים מתוך 4 ניסיונות . א . 1 מהו היחס בין מספר הקליעות למספר הניסיונות של יוני ? 2 מהו היחס בין מספר הקליעות למספר ההחטאות של יוני ? ב . 1 מהו היחס בין מספר הקליעות למספר הניסיונות של חגי ? 2 מהו היחס בין מספר הקליעות למספר ההחטאות של חגי ? ג . מי הצליח יותר בקליעה – יוני או חגי ? הסבירו . 24 חוה אמרה : "אם נתון שהיחס בין מספר תלמידות הכיתה המשתתפות בחוג לאמנות למספר תלמידות הכיתה המשתתפות בחוג להתעמלות הוא , 1 : 1 משמעות הדבר שמחצית מהתלמידות משתתפות בחוג לאמנות ומחצית מהתלמידות משתתפות בחוג להתעמלות " . מה דעתכם ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר