עמוד:94

אם היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים הוא , 2 : 1 אפשר לחלק את כל החרוזים 3–ל קבוצות שוות בגודלן : שתי קבוצות של חרוזים אדומים וקבוצה אחת של חרוזים לבנים . 2 החרוזים האדומים הם מסך כל החרוזים . 3 1 החרוזים הלבנים הם מסך כל החרוזים . 3 דוגמה בשקית 10 חרוזים אדומים 5–ו חרוזים לבנים . היחס בין מספר החרוזים האדומים למספר החרוזים הלבנים הוא : 10 : 5 = 2 : 1 אפשר לסדר את החרוזים 3–ב קבוצות , שתיים של חרוזים אדומים ואחת של חרוזים לבנים , כך שבכל קבוצה יהיו 5 חרוזים . 120 10 ילדים המשתתפים בקייטנה חולקו 12–ל קבוצות שוות . ביום הראשון של הקייטנה הלכו 3 קבוצות לבריכה , 9–ו קבוצות עסקו ביצירה . א . מהו היחס בין מספר הקבוצות שהלכו לבריכה ובין מספר הקבוצות שעסקו ביצירה ? ב . כמה ילדים הלכו לבריכה ? כמה ילדים עסקו ביצירה ? ג . מהו היחס בין מספר הילדים שהלכו לבריכה ובין מספר הילדים שעסקו ביצירה ? ד . איזה חלק מסך כל הילדים הלכו לבריכה ? ה . פי כמה גדול מספר הילדים שעסקו ביצירה ממספר הילדים שהלכו לבריכה ? 11 אילו מהמשפטים הבאים מתאימים לקבוצת החרוזים שבתרשים ? הסבירו בעזרת התרשים . א . לכל שלושה חרוזים אדומים יש חרוז לבן אחד . ב . היחס בין מספר החרוזים הלבנים למספר החרוזים האדומים הוא . 1 : 3 ג . מספר החרוזים האדומים גדול פי 3 ממספר החרוזים הלבנים . 1 ד . החרוזים הלבנים הם מסך כל החרוזים . 3 1 ה . החרוזים הלבנים הם מסך כל החרוזים . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר