עמוד:92

7 בכל סעיף מצאו את היחס המצומצם בין הגודל הקטן יותר לגודל הגדול יותר . תזכורת 1 טונה ג"ק 1 , 000 = א . משקלו של מכל ריק הוא ג"ק 1 , 500 . משקלו של הדלק במכל הוא 12 טונות . ב . גובה הג'ירפה הוא . 'מ 6 גובה החתול הוא מ"ס 30 . ג . אורך שולחן כתיבה הוא . 'מ 1 . 5 רוחב השולחן הוא מ"ס 80 . ד . זמן הנסיעה מחיפה לתל אביב באוטובוס הוא 90 דקות . 3 זמן הנסיעה ברכבת הוא שעה . 4 8 בכל סעיף מצאו את היחס בין הגודל הראשון לגודל השני . ה . מ"ק 9 מ"ס 3–ו 3 ו . 20 דקות ו– שעה 4 ז . 10 גר' ג"ק 0 . 5–ו ח . מ"ס 75 'מ 2 . 5–ו א . מ"ס 20 מ"מ 20–ו ב . מ"מ 10 מ"ס 5–ו ג . 5 שעות 5–ו דקות ד . 15 דקות 3–ו שעות 9 רון יוצר שרשראות מחרוזים אדומים ולבנים . בשרשראות שרון יוצר , על כל שני חרוזים אדומים יש חרוז לבן אחד . דוגמה : א . באילו מהקופסאות אפשר ליצור מכל החרוזים שרשרת , כך שעל כל שני חרוזים אדומים יהיה חרוז לבן אחד ? ב . הציעו קופסת חרוזים משלכם , שאפשר ליצור מכל החרוזים שבתוכה שרשרת , כך שעל כל שני חרוזים אדומים יהיה חרוז לבן אחד . המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר