עמוד:81

20 במושב הותקנה מכולה חדשה . במשך כמה ימים הכניסו למכולה 3 . 5 טונות תבואה ביום . לאחר מכן מכרו את התבואה בקצב של 1 . 5 טונות ליום עד שהמכולה התרוקנה . תהליך המילוי והפינוי של המכולה נמשך 10 ימים . א . סרטטו סקיצה המתארת את השתנות תכולת המכולה מתחילת המילוי ועד שהמכולה התרוקנה . ב . במשך כמה ימים מילאו את המכולה ? במשך כמה ימים רוקנו אותה ? ג . כמה טונות תבואה היו במכולה כשהייתה מלאה ? 21 בשעה 8 : 00 בבוקר התחילו לחמם נוזל שהטמפרטורה ההתחלתית שלו הייתה . 30 ° C חיממו אותו בקצב קבוע של 5 מעלות לדקה . לאחר זמן–מה החלו לצנן את הנוזל בקצב של 8 מעלות לדקה . במהלך צינון הנוזל , בשעה , 8 : 15 הייתה הטמפרטורה שלו . 40 ° C א . באיזו שעה החלו לצנן את הנוזל ? ב . מה הייתה טמפרטורת הנוזל כאשר החלו לצננו ? משימות לסיכום 22 שתי הסקיצות שלפניכם מתארות נסיעות של מכונית ומשאית באותו כביש . המכונית נוסעת במהירות 85 קמ"ש , והמשאית נוסעת במהירות 65 קמ"ש . בכל סקיצה מתואר המרחק מירושלים של שני כלי הרכב בהתאם לזמן שעבר מיציאתו של הרכב הראשון . לכל סקיצה : א . קבעו איזה מהגרפים מתאים למכונית ואיזה מתאים למשאית . הסבירו את קביעתכם . ב . האם כלי הרכב נסעו זה לקראת זה או שנסעו באותו הכיוון ? הסבירו . ג . מתי נפגשו כלי הרכב ? הסבירו כיצד מצאתם . ד . שאלו שאלה נוספת שניתן לענות עליה בעזרת הנתונים , וענו עליה . 23 בשעה 9 : 00 החלו למלא מכל ריק במי שתייה בקצב של ק"מ 4 לדקה . לאחר זמן–מה התברר שהמים מזוהמים , ומיד הפסיקו את המילוי והחלו לרוקן את המכל בקצב של ק"מ 6 לדקה . בשעה 9 : 20 סיימו לרוקן את המכל . א . באיזו שעה הבחינו שהמים מזוהמים ? ב . מה הייתה כמות המים במכל כשהבחינו שהמים מזוהמים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר