עמוד:78

13 המרחק מיישוב A ליישוב B הוא מ"ק 50 . מכונית פרטית יצאה A–מ ונסעה דרך B ליישוב , C במהירות מ"ק 70 לשעה . כעבור שעה יצאה משאית B–מ ( הנמצא בין , ( C–ל A ונסעה C–ל לאורך אותו כביש במהירות מ"ק 90 לשעה . שני כלי הרכב הגיעו C–ל בו–בזמן . א . סרטטו במערכת צירים סקיצה המתארת את המרחק של המכונית הפרטית A–מ בהתאם לזמן שעבר מתחילת נסיעתה . ב . סרטטו באותה מערכת צירים סקיצה המתארת את המרחק של המשאית A–מ בהתאם לזמן שעבר מיציאתה של המכונית הפרטית . סמנו את הנקודות המתארות את תחילת הנסיעה של כל אחד מכלי הרכב . ג . כיצד רואים בסקיצה שהמשאית יצאה אחרי המכונית הפרטית ? ד . כיצד רואים בסקיצה ששני כלי הרכב הגיעו C–ל בו–בזמן ? ה . כיצד רואים בסקיצה שהמשאית יצאה B–מ ולא ? A–מ ו . כתבו את הייצוגים האלגבריים של הפונקציות המתארות את הנסיעה של כל אחד מכלי הרכב . ז . כעבור כמה זמן מהיציאה של המכונית הפרטית הגיעו שני כלי הרכב ? C–ל ח . מהו המרחק בין ? C–ל A דיון 14 מכל א היה ריק , ובמכל ב היו ק"מ 920 מים . התחילו להזרים מים למכל א , וכעבור שעתיים התחילו לרוקן את מכל ב : למכל א הזרימו מים בקצב של ק"מ 60 לשעה . ממכל ב רוקנו את המים בקצב של ק"מ 40 לשעה . לפניכם סקיצות של הפונקציות g ( x )–ו f ( x ) המתארות את ההשתנות של כמות המים בכל אחד מהמכלים בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי של מכל א . א . איזו מהפונקציות מתארת את מילוי מכל א ואיזו את ריקון מכל ב ? הסבירו . ב . מה המשמעות של שיעורי הנקודה A בסיפור ? מהו שיעור x–ה שלה ? מהו שיעור y–ה שלה ? ג . מה המשמעות של שיעורי הנקודה B בסיפור ? ד . מצאו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות . g ( x )–ו f ( x ) ה . מצאו כעבור כמה זמן מתחילת המילוי של מכל א היו בשני המכלים כמויות שוות של מים . ו . מצאו מה הייתה כמות המים השווה בשני המכלים . ז . מה הייתה כמות המים במכל ב כאשר היו במכל א ק"מ 920 מים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר