עמוד:75

8 רוכב אופניים יצא מביתו בשעה 8 . 00 בבוקר ורכב במהירות 40 קמ"ש . בשעה 9 : 30 בבוקר יצא אחיו בעקבותיו על אופנועו . הוא יצא מביתם ורכב במהירות 80 קמ"ש . באיזו שעה ובאיזה מרחק השיג האופנוען את אחיו רוכב האופניים ? 9 שלמה ואורי רכבו על אופניהם לכיוון העיר B לאורך אותו כביש . אורי יצא לדרך מהעיר , A ושלמה יצא לדרך אחרי אורי , מהעיר . C העיר C נמצאת בין B–ל A ( ראו סרטוט . ( במערכת הצירים נתון גרף הפונקציה f ( x ) המתארת את המרחק של אורי מהעיר A בהתאם לזמן שעבר מיציאתו . א . העתיקו את הסרטוט למחברת , ונסו לסרטט באותה מערכת צירים גרף של פונקציה , g ( x ) המתארת את המרחק של שלמה A–מ בהתאם לזמן שעבר מיציאתו של אורי . ב . לפי הסרטוט שלכם , מי מהרוכבים נסע במהירות גדולה יותר ? דיון 10 מכונית פרטית יצאה מאשקלון ונסעה דרך נתניה לחיפה במהירות מ"ק 75 לשעה . כעבור שעה יצאה משאית כבדה מנתניה , המרוחקת מ"ק 90 מאשקלון , ונסעה לחיפה לאורך אותו כביש במהירות מ"ק 60 לשעה ( ראו סרטוט מוקטן . ( שני כלי הרכב הגיעו ביחד לחיפה . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה המתארת את השתנות המרחק של כל כלי רכב מאשקלון בהתאם לזמן . ב . רשמו ייצוגים אלגבריים לפונקציות שבסרטוט . ג . היעזרו בייצוגים האלגבריים שרשמתם כדי למצוא : 1 כעבור כמה זמן מתחילת נסיעתה של המשאית הגיעו שני כלי הרכב לחיפה ? 2 מהו המרחק ( בנסיעה על הכביש ) בין אשקלון לחיפה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר