עמוד:74

5 מוטי ודני רכבו על אופניים לאורך אותו הכביש לכיוון העיר . C מוטי יצא מהעיר A ורכב במהירות 24 קמ"ש . באותו הזמן יצא דני מהעיר , B המרוחקת מ"ק 36 A–מ ( ראו סרטוט מוקטן , ( ורכב C–ל במהירות של 16 קמ"ש . מוטי ודני הגיעו C–ל בו–בזמן . היעזרו בסקיצה של גרפים וענו : א . מי מהם רכב מרחק גדול יותר , ובכמה ? ב . כעבור כמה זמן מיציאתם הגיעו מוטי ודני לעיר ? C ג . מהו המרחק לאורך הכביש בין ? C–ל A 6 בניסוי במעבדה מודדים את הטמפרטורה של שני נוזלים . בתחילת הניסוי הייתה הטמפרטורה של נוזל א 20 ° C ושל נוזל ב . 10 ° C התחילו לחמם את נוזל א בקצב של 0 . 5 מעלות לדקה , ובו–בזמן התחילו לחמם את נוזל ב בקצב של 3 מעלות לדקה . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה המתארת את השתנות הטמפרטורה של כל אחד מהנוזלים בהתאם לזמן שעבר מתחילת החימום של נוזל א . ב . כתבו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות שבסרטוט שלכם . ג . כעבור כמה זמן מתחילת החימום הייתה הטמפרטורה של נוזל א שווה לזו של נוזל ב ? ד . איזה מהנוזלים הגיע לטמפרטורה גבוהה יותר כעבור שמונה דקות מתחילת החימום ? הסבירו . 7 המרחק מהעיר A לעיר B לאורך כביש העובר דרך העיר C הוא ) מ"ק 492 ראו סרטוט מוקטן . ( מונית יצאה A–מ ונסעה C–ל במהירות 86 קמ"ש . באותו זמן יצאה לקראתה מכונית פרטית , B–מ ונסעה באותו כביש C–ל במהירות 78 קמ"ש . שני כלי הרכב הגיעו C–ל באותה השעה . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה המתארת את המרחק A–מ של כל אחד מכלי הרכב בהתאם לזמן שעבר מיציאתה של המונית . ב . סמנו בסקיצה את הנקודות המתארות את היציאה של כל אחד מכלי הרכב לנסיעה , וכתבו את שיעורי הנקודות האלה ואת השיפועים של הגרפים . ג . כתבו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות שסרטטתם . ד . היעזרו בסקיצה ובייצוגים האלגבריים ומצאו : 1 כעבור כמה זמן מיציאתם הגיעו שני כלי הרכב לעיר ? C 2 מהו המרחק בין העיר B לעיר C על כביש זה ? ה . הסבירו כיצד אפשר לוודא שפתרתם נכון את השאלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר