עמוד:73

דוגמה לפתרון בעיה מילולית בעזרת פונקציות - משימה 3 מסרטטים סקיצה של גרפים מתאימים במערכת צירים אחת . ( הסבירו מדוע הקווים מסורטטים רק ברביע הראשון ( . מסמנים בסקיצה נקודות ושיפועים לפי הנתונים בסיפור . ( הסבירו לפי מה סומנו השיפועים והנקודות ( . רושמים ייצוג אלגברי לכל גרף בסקיצה . f ( x ) = 10 x g ( x ) = 20 x - 60 רושמים משוואה מתאימה ( או אי–שוויון במקרה הצורך ) ופותרים . כדי למצוא כעבור כמה שעות היו בשתי הבריכות כמויות שוות של מים נפתור את המשוואה : בעזרת פתרון המשוואה שמקבלים עונים על השאלות : 1 כעבור 6 שעות מתחילת המילוי של בריכה א היו כמויות מים שוות בשתי הבריכות . 2 נחשב את כמות המים בבריכה א כעבור 6 שעות : f ( 6 ) = 60 נחשב את כמות המים בבריכה ב כעבור 6 שעות : g ( 6 ) = 20 6 - 60 = 60 כאשר כמויות המים היו שוות בשתי הבריכות , כמות המים בכל בריכה היתה . ק"מ 60 4 רוכב אופניים יצא ממטולה ורכב לחיפה במהירות 24 קמ"ש . כעבור 3 שעות יצאה מכונית פרטית ממטולה לחיפה ונסעה באותה הדרך , במהירות 72 קמ"ש . שני כלי הרכב הגיעו לחיפה באותו הזמן . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה המתארת את המרחק ממטולה של כל כלי רכב בהתאם לזמן שעבר מתחילת נסיעתו של רוכב האופניים . ב . רשמו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות שבסרטוט שלכם . ג . כעבור כמה זמן מיציאתו של רוכב האופניים הגיעו שני כלי הרכב לחיפה ? ד . מהו המרחק ( על הכביש ) בין מטולה לחיפה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר