עמוד:72

2 ישי יצא על אופניו מתל אביב לחדרה בכביש מסוים . באותו זמן יצא משה על אופניו מנתניה ונסע לחדרה באותו כביש . כל אחד מהם נסע במהירות קבועה . א . סכמו את מאפייני הנסיעה של שני הרוכבים בטבלה : ב . הפונקציה f ( x ) מתארת את המרחק של ישי מתל אביב בהתאם לזמן שעבר מיציאתו . הפונקציה g ( x ) מתארת את המרחק של משה מתל אביב בהתאם לזמן שעבר מיציאתו של ישי . סרטטו סקיצה של שתי הפונקציות באותה מערכת צירים . ג . בדקו לפי הסקיצה שלכם : 1 מי נסע במהירות גבוהה יותר ? 2 האם הייתה נקודת זמן שבה היו ישי ומשה במרחק שווה מתל אביב ? אם כן - סמנו על ציר הזמן את נקודת הזמן הזו . 3 האם ישי ומשה נפגשו בדרך לחדרה ? אם כן - סמנו על ציר הזמן את נקודת הזמן שבה נפגשו . דיון 3 בריכה א ובריכה ב היו ריקות . בבוקר התחילו למלא את בריכה א , ולאחר 3 שעות התחילו למלא את בריכה ב . את בריכה א מילאו בקצב של ק"מ 10 לשעה , ואת בריכה ב - בקצב של ק"מ 20 לשעה . הפונקציה f ( x ) מתארת את השתנות כמות המים בבריכה א בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי שלה . הפונקציה g ( x ) מתארת את השתנות כמות המים בבריכה ב בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי של בריכה א . א . סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של שתי הפונקציות . ב . סמנו בסקיצה את שיעורי הנקודות הנתונות ואת השיפועים הנתונים . ג . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציות שבסקיצה . ד . בעזרת הייצוגים האלגבריים כתבו משוואות מתאימות וענו על השאלות : 1 כעבור כמה שעות היו בשתי הבריכות כמויות שוות של מים ? 2 מה הייתה כמות המים בכל בריכה כאשר הכמויות בשתי הבריכות השתוו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר