עמוד:69

28 נתונות טבלות ערכים של שלוש פונקציות קוויות . א . אילו מהגרפים k ( x )–ו f ( x ) , g ( x ) מקבילים זה לזה ? ב . אילו מהגרפים מתלכדים זה עם זה ? 29 בכל סעיף נתונות נקודה ומדרגה . רשמו ייצוג אלגברי לפונקציה קווית שהנקודה הנתונה נמצאת על הגרף שלה , והמדרגה הנתונה מתארת את קצב ההשתנות שלה . 30 קבוצת "אלון" יצאה לטיול מהמרכז הקהילתי שביישוב לסביבה הקרובה . הקבוצה הלכה במהירות של 5 קמ"ש . שעתיים אחר כך יצאה קבוצת "פרח" מאותו מרכז קהילתי , והלכה באותו מסלול שבו הלכה קבוצת "אלון . " שעתיים אחרי יציאתה הייתה קבוצת "פרח" במרחק מ"ק 14 מהמרכז הקהילתי . קבוצת "פרח" המשיכה בטיול עד שהשיגה את קבוצת "אלון . " לפניכם סקיצה המתארת את המרחק של כל אחת מהקבוצות מהמרכז הקהילתי בהתאם לזמן שעבר מיציאתה של קבוצת "אלון . " א . איזו פונקציה בסרטוט מתארת את הטיול של קבוצת "אלון , " ואיזו מתארת את הטיול של קבוצת "פרח ? " ב . מצאו על פי הנתונים בסיפור את שיעורי הנקודות O–ו B , A בגרף . ג . מהו שיפוע הפונקציה ? f ( x ) מהי משמעות השיפוע בסיפור ? ד . מהו שיפוע הפונקציה ? g ( x ) מהי משמעות השיפוע בסיפור ? ה . רשמו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות , ומצאו את שיעורי הנקודה . C ו . מה המשמעות של שיעורי הנקודה C בסיפור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר