עמוד:66

19 בכל סעיף נתונים גרף של פונקציה קווית ושתי נקודות הנמצאות עליו . רשמו ייצוג אלגברי מתאים . 20 הפונקציה הקווית f ( x ) מקיימת : . f ( 1 ) = 8 , f ( 5 ) = 2 א . כתבו ייצוג אלגברי לפונקציה . f ( x ) ב . כתבו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר x ועם ציר . y דיון 21 בשנת 1990 למניינם הייתה תוחלת החיים של נשים בארץ 79 . 2 שנים . בשנת 2005 למניינם הייתה תוחלת החיים של נשים בארץ 82 . 5 שנים . נניח שתוחלת החיים עולה בקצב קבוע בקירוב . סמנו x–ב את מספר השנים שעברו משנת 1990 וב g ( x )– את תוחלת החיים של נשים בארץ . א . הסבירו מדוע g ( x ) היא פונקציה קווית . ב . מצאו את שיפוע הפונקציה וכתבו ייצוג אלגברי של הפונקציה . ג . מה תהיה תוחלת החיים של נשים בארץ בשנת ? 2030 ד . באיזו שנה בערך תהיה תוחלת החיים גדולה 100–מ שנה ? שימו לב : במשימה 21 מתייחסים לשנת 1990 כשנה 0–ה ומסמנים x–ב את מספר השנים שעברו משנה זו . מקובל לנהוג כך כאשר המשתנה מייצג שנים או שעות . דוגמה מספר התושבים הגרים ביישוב מסוים קטן בקצב קבוע בכל שנה . בשנת 1980 היו ביישוב 15 , 000 תושבים , ובשנת 2010 ירד מספר התושבים . 7 , 500–ל מצאו מה היה מספר התושבים בשנת , 2000 ומה יהיה מספרם בשנת . 2025 מספר התושבים הוא פונקציה קווית של הזמן כי קצב ההשתנות אחיד . אם 1980 היא השנה , 0–ה אז 2010 היא השנה . 30–ה אפשר לבנות טבלת ערכים לפונקציה ולחשב את השיפוע . m = 7 , 500 - 15 , 000 = 7 , 500 = 250 30 - 0 30 הפונקציה היא : f ( x ) = 250 x + 15 , 000 ( הסבירו . ( בשנת 2000 היה מספר התושבים : f ( 20 ) = 10 , 000 ( הסבירו . ( בשנת 2025 יהיה מספר התושבים : f ( 45 ) = 3 , 750 ( הסבירו . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר