עמוד:65

15 גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודות . ( 4 , 10 )–ו ( 0 , 6 ) א . מהו שיפוע הפונקציה ? ב . כתבו ייצוג אלגברי לפונקציה . 16 בחברה לייצור מכשירי טלפון הוחלט , שבעקבות עלייה ברווחי החברה יועלה שכרם של פועלי הייצור לפי כלל מסוים . כתוצאה מכך , פועל שמשכורתו הייתה ח"ש 3 , 000 קיבל תוספת של ח"ש 530 , ופועל שמשכורתו הייתה ח"ש 6 , 600 קיבל תוספת של ח"ש 566 . את הכלל שלפיו העלו את המשכורות אפשר לתאר על ידי פונקציה קווית . א . מצאו ביטוי של הפונקציה המתארת את תוספת השכר של פועל בהתאם למשכורתו לפני העלאת השכר . ב . איזו תוספת שכר יקבל פועל שמשכורתו לפני ההעלאה הייתה ? ח"ש 4 , 200 17 מכוניות מאבדות מערכן הכספי בכל שנה "מחייהן . " לפני 6 שנים קנה צבי מכונית חדשה . בטבלה שלמטה , שהתפרסמה בעיתון "אוטומון , " מוצגים השינויים בערכה של מכונית זו . א . אם המכונית מאבדת מערכה בקצב קבוע , מהי הפונקציה שמתארת את מחיר המכונית בהתאם לגילה ? כתבו את הביטוי של הפונקציה . ב . כמה שילם צבי על מכוניתו כשקנה אותה ? 18 מצאו ייצוג אלגברי לפונקציה הקווית המתוארת בטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר