עמוד:62

9 רשמו ייצוג אלגברי לכל אחת מהפונקציות הקוויות הנתונות בייצוג גרפי . דוגמה נסמן שתי נקודות על גרף הפונקציה שנוח לקרוא את שיעוריהן ונחשב את השיפוע : m = 2 - ( -1 ) = 3 = 3 3 - 2 1 אם כך , לפונקציה הקווית מתאים ביטוי מהצורה : v ( x ) = 3 x + b נבחר נקודה על גרף הפונקציה ונחשב את האיבר החופשי : הנקודה ( 2 , 1 ) נמצאת על גרף הפונקציה , ולכן מתקיים . v ( 2 ) = 1 מתקבלת המשוואה : נפתור את המשוואה : ביטויים המתאימים לפונקציה : 10 מרים שתלה צמח מטפס . באנציקלופדיה כתוב שקצב הגידול של צמח זה הוא מ"ס 0 . 5 בכל שבוע . 12 שבועות אחרי שתילת הצמח היה גובה הצמח מ"ס 15 . א . כתבו ביטוי לפונקציה המתארת את גובה הצמח בהתאם למספר השבועות שעברו מהשתילה . ב . מה היה גובה הצמח בעת השתילה ? ג . מה היה גובה הצמח לאחר 4 שבועות ? לאחר 5 שבועות ? ד . לאחר כמה שבועות יהיה גובה הצמח ? מ"ס 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר