עמוד:60

3 השלימו את הטבלה . 4 לבריכה לא–ריקה הזרימו מים בקצב קבוע של ק"מ 2 לשעה . כעבור 3 שעות מפתיחת הברז הראה מד–הכמות ק"מ 9 . f ( x ) היא פונקציה המתארת את כמות המים בבריכה בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי . א . האם f ( x ) היא פונקציה קווית ? הסבירו . ב . מהו השיפוע של ? f ( x ) ג . נסו לרשום ייצוג אלגברי לפונקציה . f ( x ) 5 במחברת של אסנת היו רשומים ייצוג אלגברי של פונקציה קווית בצורה f ( x ) = mx + b וטבלת ערכים של הפונקציה ; אבל על המחברת נשפך דיו . האם תוכלו לעזור לאסנת לשחזר את הייצוג האלגברי של הפונקציה ? f ( x ) הסבירו . 6 שיפוע הפונקציה הקווית f ( x ) הוא ,-2 וגרף הפונקציה עובר דרך הנקודה . ( -1 , 4 ) א . כתבו ייצוג אלגברי לפונקציה . f ( x ) ב . מצאו ייצוג אלגברי לפונקציה קווית , g ( x ) שהגרף שלה עובר דרך הנקודה ( -2 , 3 ) ומקביל לגרף של . f ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר