עמוד:59

ה . מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית מה נלמד ? מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית על פי נקודה ושיפוע מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית על פי שתי נקודות דיון 1 בכל סעיף קבעו אם הנתונים המפורטים מתארים פונקציה קווית יחידה , או שהם מתארים יותר מפונקציה אחת , או שהם אינם מתארים שום פונקציה קווית . הסבירו את התשובה ותנו דוגמאות . א . הנקודה ( 3 , 7 ) נמצאת על גרף הפונקציה . ב . שיפוע הפונקציה הוא . 2 . 5 ג . הנקודה ( -1 , 3 ) נמצאת על גרף הפונקציה , ושיפוע הפונקציה הוא . 4 ד . הנקודות ( 1 , 4 )–ו ( 0 , 1 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ה . הנקודות ( 4 , 7 )–ו ( 2 , 5 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ו . הנקודות ( 3 , 7 )–ו ( 2 , 2 ) , ( 1 , 1 ) נמצאות על גרף הפונקציה . ז . הנקודות ( 4 , 9 )–ו ( 2 , 5 ) , ( 1 , 3 ) נמצאות על גרף הפונקציה . דיון 2 f ( x ) היא פונקציה קווית שהשיפוע שלה הוא , 3 והגרף שלה עובר דרך הנקודה . ( 5 , 7 ) נסו לרשום ייצוג אלגברי של הפונקציה . f ( x ) כיצד נמצא ייצוג אלגברי לפונקציה קווית לפי השיפוע שלה ונקודה על גרף הפונקציה ? כאשר נתונה נקודה הנמצאת על הגרף של פונקציה קווית , וידוע שיפוע הפונקציה - אפשר למצוא את ערכי b–ו m ולרשום ייצוג אלגברי לפונקציה בצורה . f ( x ) = mx + b דוגמה נמצא ייצוג אלגברי לפונקציה קווית , f ( x ) שהשיפוע שלה הוא 2 והגרף שלה עובר דרך הנקודה : A ( 3 , 5 ) m = 2 כיוון ששיפוע הפונקציה הקווית הוא . 2 אם כך , . f ( x ) = 2 x + b כדי לחשב את b ניעזר בנקודה הנתונה . A ( 3 , 5 ) מאחר שהנקודה נמצאת על גרף הפונקציה , חייב להתקיים התנאי , f ( 3 ) = 5 כלומר . f ( 3 ) = 2 ב 3 + b = 5 נפתור את המשוואה 2 ב 3 + b = 5 ( פתרו (! ונקבל . b = 11 עתה ניתן לרשום את הייצוג האלגברי של הפונקציה הקווית שחיפשנו : f ( x ) = 2 x - 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר