עמוד:57

משימות לסיכום 23 נתון ייצוג גרפי של פונקציה קווית . מצאו את השיפוע של הפונקציה . 24 נתונות טבלות ערכים של ארבע פונקציות קוויות : א . לכל פונקציה מצאו את הייצוג האלגברי שלה . ב . האם בין הפונקציות מצאתם כאלה שהגרפים שלהן מקבילים זה לזה ? הסבירו . ג . האם בין הפונקציות מצאתם כאלה שהגרפים שלהן מתלכדים זה עם זה ? הסבירו . 25 לפניכם גרף של הפונקציה הקווית . h ( x ) א . כתבו ביטוי לפונקציה . h ( x ) ב . כתבו דוגמה לביטוי של פונקציה g ( x ) שהגרף שלה מקביל לגרף של . h ( x ) 26 א . כיצד אפשר לדעת על פי מדרגה נתונה של פונקציה קווית אם הפונקציה עולה או יורדת ? ב . כיצד אפשר לדעת על פי השיפוע של פונקציה אם הפונקציה עולה או יורדת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר