עמוד:56

22 מדינה מפותחת מתאפיינת ברמת חיים גבוהה וברמה טובה של השכלה וטכנולוגיה . מדינה פחות מפותחת מתאפיינת ברמת חיים נמוכה , ברמת תשתיות ירודה וברמת טכנולוגיה נמוכה . א . תנו דוגמה למדינה שלדעתכם היא מדינה מפותחת , ודוגמה למדינה שלדעתכם היא פחות מפותחת . ב . לאיזו משתי הקבוצות - המדינות המפותחות או המדינות הפחות מפותחות - שייכת ישראל לדעתכם ? תזכורת מיליארד הוא 1 , 000 מיליונים , כלומר , מיליארד הוא המספר . 1 , 000 , 000 , 000 ג . בשנת תש"י חיו במדינות הפחות מפותחות 2 , 500–כ מיליונים של בני אדם . בשנת תש"נ חיו בהן 6 , 500–כ מיליון בני אדם . כתבו את המספרים האלה בעזרת ספרות , בלי שימוש במילים . ד . לפניכם הייצוג הגרפי של הפונקציה g ( x ) המתארת ( בערך ) את גידול האוכלוסייה במדינות הפחות מפותחות בהתאם למספר השנים שעברו משנת תש"י . 1 מצאו את שיפוע הפונקציה . g ( x ) 2 רשמו ייצוג אלגברי לפונקציה שיכולה להתאים לגרף . 3 אם גידול האוכלוסייה במדינות הפחות מפותחות יימשך באותו קצב , באיזו שנה בערך יהיו במדינות אלו 10 מיליארד בני אדם ? ה . לפניכם ייצוג גרפי של הפונקציה k ( x ) המתארת ( בערך ) את גודל האוכלוסייה במדינות המפותחות בהתאם למספר השנים שעברו משנת תש"י . 1 מה אפשר ללמוד מהגרף על גידול האוכלוסייה במדינות אלו ? 2 כתבו ייצוג אלגברי שיכול להתאים לפונקציה . k ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר