עמוד:52

10 גרף הפונקציה הקווית שלפניכם מתאר את השכר השבועי של אמיר בהתאם למספר השעות השבועיות שהוא עובד . הנקודות בגרף מתארות את שעות העבודה השבועיות ואת השכר השבועי של אמיר במקרה שיעבוד 10 שעות בשבוע , ובמקרה שיעבוד 20 שעות בשבוע . כמה כסף אמיר משתכר בשעה ? 11 א . מצאו את שיפוע הפונקציה הקווית h ( x ) על פי טבלת הערכים שלה . ב . הראו שהפונקציה h ( x ) אינה עוברת דרך הנקודה . ( 0 , 2 ) ג . מצאו פונקציה קווית , k ( x ) שהגרף שלה מקביל לגרף הפונקציה h ( x ) ועובר בנקודה . ( 0 , 2 ) 12 השיפוע של שתי הפונקציות הקוויות h ( x )–ו g ( x ) הוא . 3 מצאו את הערכים החסרים בכל טבלת ערכים . 13 בתחנת דלק משלמים סכום קבוע עבור השירות בלילה נוסף על המחיר לכל ליטר דלק . העלות 10–ל ל' בלילה היא ח"ש 55 ; העלות 15–ל ל' בלילה היא ח"ש 80 . א . הפונקציה f ( x ) מתארת את עלות הדלק בלילה בהתאם לכמות הדלק שנקנתה . מצאו את השיפוע של f ( x ) והסבירו את משמעותו בסיפור . ב . חשבו את שיעורי הנקודה K שבסרטוט והסבירו מה משמעותם בסיפור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר