עמוד:51

7 גרף של פונקציה קווית עובר דרך שתי הנקודות . ( -7 , 0 )–ו ( 0 , 2 ) א . מצאו את שיפוע הפונקציה הקווית . ב . רשמו ייצוג אלגברי לפונקציה הקווית . ג . רשמו ייצוג אלגברי של פונקציה קווית שהגרף שלה מקביל לפונקציה הקווית הנתונה . 8 נתונות טבלות ערכים של שלוש פונקציות קוויות . בכל טבלה : 1 בחרו שתיים מהנקודות המופיעות בטבלה ומצאו את שיפוע הפונקציה . 2 בחרו זוג אחר של נקודות המופיעות בטבלה ומצאו את שיפוע הפונקציה . 3 האם קיבלתם את אותה תשובה בשני הסעיפים הקודמים ? הסבירו מדוע . 4 רשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה . מנת ההפרשים של כל שתי נקודות השייכות לאותה פונקציה קווית חייבת להיות קבועה . מנת ההפרשים הקבועה היא השיפוע של הפונקציה הקווית . 9 לשלוש בריכות התחילו להזרים מים באותה השעה . המים הוזרמו בקצב קבוע עד שהבריכות התמלאו . הפונקציות y ( t )–ו g ( t ) , f ( t ) מתארות את כמות המים בכל אחת מהבריכות בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי . א . האם הפונקציות y ( t )–ו g ( t ) , f ( t ) הן פונקציות קוויות ? הסבירו . ב . מהו קצב הזרמת המים לכל בריכה ? ג . מצאו את הערכים החסרים בטבלאות . הסבירו איך מצאתם . ד . מה הייתה כמות המים בכל אחת מהבריכות כאשר התחילו למלא אותה ? ה . רשמו ייצוגים אלגבריים של הפונקציות . y ( t )–ו g ( t ) , f ( t )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר