עמוד:50

4 מצאו את שיפוע הפונקציה הקווית על פי שתי הנקודות הנתונות על הגרף שלה . 5 מצאו את שיפועי הפונקציות הקוויות : 6 בכל סעיף : מצאו את שיפוע הפונקציה הקווית . רשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר