עמוד:47

ג"ק 24–ב . 9 עגבניות יש ג"ק 15 מים . א . איזה חלק מהווים המים ממשקל העגבניות ? ב . כמה מים יש ג"ק 64–ב עגבניות ? 1 . 10 הבשר מפסיד בבישול ממשקלו . חתיכת בשר נשקלה לאחר בישול ושקלה 600 גרם . 5 מה היה משקל החתיכה לפני הבישול ? 2 . 11 תמר קראה 48 עמודים מספר קריאה . נותרו לה עוד מעמודי הספר . 5 כמה עמודים בספר ? 2 . 12 במכירת סוף העונה נמכרה שמלה שמחירה ח"ש 450 בהנחה של ממחיר השמלה . 5 1 מירי מצאה פגם בשמלה וקיבלה הנחה נוספת של ממחיר סוף העונה . 3 כמה כסף שילמה מירי עבור השמלה ? 2 . 13 תלמידים יצאו לטיול רגלי בן 3 ימים . ביום הראשון עברו מהדרך , 5 1 ביום השני עברו מהדרך וביום השלישי עברו מ"ק 21 . 4 מה היה אורך המסלול בשלושת הימים ? 3 . 14 בחנות ספרים נמכר ספר שמחירו ח"ש 60 ב– ח"ש 54 . 4 איזה חלק מהווה ההנחה ממחיר הספר ? . 15 מחיר שיחה בטלפון נייד הוא 50 אגורות לדקה . רותי שוחחה בטלפון עם 3 חברות : דינה , נעמי וענת . 1 1 עם חברתה דינה שוחחה במשך שעה ועם חברתה נעמי דיברה שעה . 4 3 1 כמה זמן שוחחה רותי עם חברתה ענת , אם בסך הכול שילמה עבור שלוש השיחות ח"ש 42 ? 2 1 . 16 בבית תקליטורים מסוגים שונים : מהם שייכים לילדים הקטנים , 4 2 מהתקליטורים הם של הבוגרים והיתר , שהם 14 תקליטורים , שייכים להורים . 5 כמה תקליטורים יש למשפחה ? . 17 בשלושה בתי ספר לומדים 900 תלמידים . בבית הספר "רמב"ם" לומדים 300 תלמידים . 2 בבית הספר "עציון" לומדים מכלל התלמידים . 5 2 האם נכון שהתלמידים בבית הספר "אורים" מהווים מכלל התלמידים ? נמקו . 15 3 1 3 . 18 פעמים של מספר הם . 56 כמה הם של מספר זה ? 4 2 4 4 . 19 בצנצנת דבש ק"ג דבש . כמה צנצנות דבש אפשר למלא ב– ג"ק 14 דבש ? 5 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר