עמוד:45

16 בשעה שש בבוקר יצא חיים במשאית עמוסה במטען מנמל אילת לקריית שמונה ( מרחק של . ( מ"ק 600–כ באותה שעה יצא אבנר במשאית ריקה מקריית שמונה לאילת . שניהם נסעו זה לקראת זה באותו מסלול . בסרטוט שלפניכם מוצגים גרפים המתארים את השתנות המרחק מאילת של שני כלי הרכב במהלך הנסיעה . א . בגרף מסומנות חמש נקודות . כתבו מהי המשמעות של כל אחת מהנקודות בסיפור . איזה מידע נוסף אפשר ללמוד על הסיפור מקריאת שיעורי הנקודות הללו ? ב . 1 מהי המהירות של המשאית העמוסה במטען ? 2 מהי המהירות של המשאית הריקה ? 3 כעבור כמה זמן מתחילת הנסיעה היה המרחק בין שתי המשאיות מ"ק 100 ? ( מצאו שתי תשובות . ( 4 דן יצא בשש בבוקר במשאית לקריית שמונה מדימונה , הנמצאת במרחק מ"ק 190 מאילת . דן נהג במהירות של 70 קמ"ש . הוסיפו גרף המתאר את הנסיעה של דן . 5 כעבור כמה זמן מתחילת הנסיעה נפגשו דן ואבנר ? משימות לסיכום 17 המרחק בין עיר א לבין עיר ב הוא מ"ק 84 . שני רוכבי אופניים , אורי ויצחק , יצאו משתי הערים באותו זמן ונסעו זה לקראת זה באותו כביש . אורי נסע במהירות של 18 קמ"ש , ויצחק נסע במהירות של 24 קמ"ש . כעבור כמה זמן מהיציאה נפגשו אורי ויצחק ? 18 המרחק בין עיר א לבין עיר ב הוא מ"ק 380 . שני נהגים יצאו משתי הערים באותה שעה ונסעו זה לקראת זה באותו מסלול . נהג אחד נסע במהירות של 80 קמ"ש , והנהג האחר נסע במהירות של 110 קמ"ש . א . כעבור כמה זמן נפגשו שני הנהגים ? ב . כעבור כמה זמן מהיציאה היה המרחק ביניהם ? מ"ק 95

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר