עמוד:41

7 הסקיצות של הגרפים שלפניכם מתארות נסיעה של שתי מכוניות באותו כביש - זו לקראת זו או באותו כיוון . עבור כל סקיצה ענו על השאלות : 1 האם רואים בגרף שהמכוניות נפגשו ? 2 האם שתי המכוניות נסעו בכיוון אחד או זו לקראת זו ? 3 האם המכוניות יצאו מהעיר ? A 4 האם המכוניות יצאו באותו זמן ? 5 איזו מכונית נסעה במהירות גדולה יותר ? 8 ראובן ושמעון רכבו על אופניים זה לקראת זה באותו כביש . הם יצאו באותו זמן משני יישובים B–ו A שהמרחק ביניהם מ"ק 132 . ראובן רכב במהירות 24 קמ"ש , ושמעון רכב במהירות 20 קמ"ש . א . מהו המרחק שעבר כל אחד מהרוכבים כעבור שעה מהיציאה ? ב . מהו המרחק שהיה בין ראובן לשמעון כעבור שעה מהיציאה ? ג . מהו המרחק שהיה בין ראובן לשמעון כעבור שעתיים מהיציאה ? ד . לפניכם 4 סקיצות . בחרו את הסקיצה המתארת את הסיפור וכתבו ליד כל גרף את שם רוכב האופניים המתאים לו . ה . האם ראובן ושמעון עברו מרחקים שווים מהיציאה עד הפגישה ? אם לא - מי מהם עבר מרחק גדול יותר ? מדוע ? ו . נסו לחש ב כעבור כמה זמן מהיציאה נפגשו ראובן ושמעון . ז . כתבו סיפורים מתאימים לסקיצות שלא בחרתם בסעיף ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר