עמוד:38

2 במפעל יש שני מכלים של מים . בבוקר , באותה שעה , פתחו ברז במכל א וברז במכל ב . מכל א : הפונקציה g ( x ) = 100 - 5 x מתארת את כמות המים במכל ( בליטרים ) במשך הזמן ( בדקות ) שחלף מפתיחת הברז . מכל ב : טבלת הערכים של הפונקציה הקווית f ( x ) מתארת את כמות המים במכל במשך הזמן שחלף מפתיחת הברז . א . מה הייתה כמות המים בכל אחד מהמכלים לפני שפתחו את הברז ? הסבירו . ב . איזו פעולה ( מילוי או ריקון ) ביצעו במכל א ? הסבירו . ג . איזו פעולה ביצעו במכל ב ? הסבירו . ד . מה היה קצב השינוי ( השתנות כמות המים בדקה ) במכל א ? הסבירו . ה . מה היה קצב השינוי במכל ב ? הסבירו . ו . כתבו ביטוי לפונקציה . f ( x ) ז . סרטטו במערכת צירים את הגרפים של שתי הפונקציות . ח . האם הגרפים של הפונקציות נחתכים ? אם כן , מהי המשמעות של נקודת החיתוך בסיפור ? ט . כעבור כמה זמן מפתיחת הברזים היו כמויות המים בשני המכלים שוות ? י . כעבור כמה זמן מפתיחת הברזים הייתה כמות המים במכל א גדולה 50–ב ליטר מכמות המים במכל ב ? הסבירו את תשובתכם . 3 לאפרת יש ח"ש 30 , והיא חוסכת בכל שבוע ח"ש 5 . לנועה יש ח"ש 120 , והיא מוציאה בכל שבוע ח"ש 10 . א . כמה כסף יהיה לאפרת וכמה כסף יהיה לנועה כעבור 4 שבועות ? ב . נסמן x–ב את הזמן ( בשבועות . ( כתבו ביטוי המתאר את כמות הכסף של כל אחת מהן כפונקציה של הזמן . ג . סרטטו גרפים של הפונקציות שכתבתם בסעיף ב . ד . כעבור כמה שבועות תוציא נועה את כל כספה ? כיצד אפשר לראות זאת בגרף ? ה . כעבור כמה זמן יהיו לאפרת ח"ש 65 ? ו . תארו את אופן ההשתנות של כל אחת מהפונקציות . הסבירו כיצד אפשר לראות זאת בגרפים של הפונקציות . ז . כעבור כמה זמן יהיו לאפרת ולנועה סכומי כסף שווים ? כיצד אפשר לראות זאת בגרפים ? ח . כתבו משוואה שפתרונה הוא תשובה לשאלה בסעיף ז . בדקו אם תשובתכם בסעיף ז היא פתרון המשוואה שכתבתם . ט . כעבור כמה זמן יהיה לנועה סכום כסף גדול ח"ש 45–ב מהסכום של אפרת ? הסבירו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר