עמוד:34

56 בכל סעיף מוצגים גרפים של כמה פונקציות קוויות . התאימו לכל אחד מהגרפים ייצוג אלגברי . משימות לסיכום h ( x ) = 5 57 לכל פונקציה נתונה : g ( x ) = 3 x א . כתבו מהו שיפוע הפונקציה . f ( x ) = x - 6 ב . בנו טבלת ערכים . k ( x ) = 3 x + 2 ג . כתבו כיצד אפשר למצוא את שיפוע הפונקציה על סמך טבלת הערכים שלה . ד . מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים . 58 בכל סעיף כתבו ייצוגים אלגבריים של שלוש פונקציות קוויות לפי התיאור הנתון . א . פונקציה עולה ב . פונקציה יורדת ג . שיפוע הפונקציה הוא 1 ד . פונקציה קבועה 59 בכל סעיף נתון תיאור של ישר . לפי התיאור כתבו מהם המספרים המתאימים m–ל ולb– בביטוי . f ( x ) = mx + b א . ישר עולה העובר דרך ראשית הצירים . ב . ישר יורד העובר דרך ראשית הצירים . ג . ישר שאיננו עובר דרך ראשית הצירים . ד . ישר המקביל לציר . x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר