עמוד:33

55 בכל סעיף נתונים גרפים של שתי פונקציות קוויות . 1 לכל גרף כתבו ביטוי שיכול לייצג אותו . 2 לכל גרף כתבו ביטוי נוסף שיכול לייצג אותו . דוגמה שני הגרפים יורדים , ולכן שיפועיהם שליליים . הגרף האדום תלול יותר מהגרף הכחול , ולכן שיפועו קטן יותר . נניח שהשיפוע של הגרף האדום הוא -1 1 והשיפוע של הגרף הכחול הוא . - 2 הגרף האדום חותך את ציר y מעל ראשית הצירים , נניח בנקודה , ( 0 , 4 ) והגרף הכחול חותך את ציר y מתחת לראשית הצירים , נניח בנקודה . ( 0 , 2 ) על סמך השיקולים האלה : הביטוי f ( x ) = x + 4 יכול לייצג את הגרף האדום . 1 הביטוי g ( x ) = - x - 2 יכול לייצג את הגרף הכחול . 2 ביטוי נוסף שיכול לייצג את הגרף האדום הוא . h ( x ) = 2 x + 3 ביטוי נוסף שיכול לייצג את הגרף הכחול הוא . k ( x ) = x - 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר