עמוד:32

51 התאימו ישר לכל ייצוג אלגברי של פונקציה . א | f ( x ) = 6 x + 1 ב | g ( x ) = 2 x + 1 ג | h ( x ) = 6 x + 1 | k ( x ) = 2 x + 1 ד 52 בכל סעיף נתונות שתי פונקציות . 1 סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של גרפים של שתי הפונקציות הנתונות . 2 כתבו מה דומה ומה שונה בייצוג האלגברי ובייצוג הגרפי של שתי הפונקציות . 53 א | f ( x ) = 14 x g ( x ) = 17 x ב | f ( x ) = - x + 15 g ( x ) = 27 x + 15 ג | f ( x ) = 70 x - 2 g ( x ) = -70 x - 2 ד | f ( x ) = 63 x + 40 g ( x ) = 63 x - 30 בכל מערכת צירים מסורטטת משפחה של פונקציות - קווים ישרים שיש להם תכונה משותפת ( חוץ מהיותם קווים ישרים . ( לכל משפחה של פונקציות : 1 כתבו מה דומה ומה שונה בגרפים . 2 כתבו שלושה ביטויים היכולים להתאים לגרפים . 3 כיצד רואים בביטויים של הפונקציות שהן שייכות לאותה משפחה ? 54 בכל סעיף סרטטו במערכת צירים אחת סקיצה של שלוש הפונקציות הנתונות . א | k ( x ) = x + 3 h ( x ) = x + 2 2 f ( x ) = x + 2 3 ב | f ( x ) = 6 x h ( x ) = 4 x k ( x ) = 2 x ג | f ( x ) = 3 x + 5 h ( x ) = 3 x k ( x ) = 5 x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר