עמוד:30

49 בזמן שהתחילו למלא את בריכות א ) ב–ו ראו משימה , ( 47 התחילו למלא גם את בריכות ג ו–ד . א . העתיקו את הגרפים המופיעים במשימה , 47 והוסיפו באותה מערכת צירים שני גרפים המתארים את תהליכי המילוי של שתי הבריכות ג ו–ד : בריכה ג מתמלאת בקצב של ק"מ 4 לשעה . בריכה ד מתמלאת בקצב של ק"מ 1 לשעה . ב . כתבו ביטויים המתאימים לתהליכי המילוי של בריכה ג ושל בריכה ד . במשימה 47 מופיעה סקיצה ( סרטוט לא מדויק ) של שני גרפים במערכת צירים אחת . בסקיצה אפשר לראות שהשיפוע של גרף אחד גדול מהשיפוע של הגרף האחר , ושני הגרפים עוברים דרך ראשית הצירים . לפי הסקיצה אי–אפשר לדעת מהם השיעורים המדויקים של הנקודות על הגרף , ולכן אי–אפשר לקרוא נתונים מספריים של התהליכים המתוארים . דיון 50 א . בסרטוט שלפניכם מופיעה אלומה ( קבוצה ) של קווים ישרים . 1 תארו מה מאפיין את הישרים שבסרטוט . 2 נתון : . f ( x ) = 2 x כתבו ביטויים שיכולים להתאים לישרים האחרים המופיעים בסרטוט . ב . בסרטוט שלפניכם מופיעה אלומה ( קבוצה ) של קווים ישרים . 1 תארו מה מאפיין את הישרים שבסרטוט . 2 נתון : . g ( x ) = 2 x כתבו ביטויים שיכולים להתאים לישרים האחרים המופיעים בסרטוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר