עמוד:27

42 בכל סעיף נתונים שני ביטויים של פונקציות ושלושה גרפים . בחרו גרף מתאים לכל פונקציה והציעו ביטוי אלגברי לגרף השלישי . דוגמה לפונקציות h ( x )–ו f ( x ) יש אותה נקודת חיתוך עם ציר , ( 0 , 2 ) y ולכן גרף 2 אינו מתאים להן . f ( x )–ל יש שיפוע שלילי , ( -1 ) ולכן גרף 1 מתאים לה . h ( x )–ל יש שיפוע חיובי , ( 1 ) ולכן גרף 3 מתאים לה . נניח שגרף 2 הוא הגרף של הפונקציה . g ( x ) = mx + b גרף 2 מקביל לגרף , 3 ולכן יש להם אותו שיפוע . m = 1 גרף 2 חותך את ציר y מעל גרף , 3 ולכן . b > 2 אחד הביטויים המתאימים לגרף : g ( x ) = x + 3 43 התאימו ייצוג אלגברי לכל גרף . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר