עמוד:24

אם לשתי פונקציות קוויות יש אותו שיפוע ( אותו מקדם של ( x ואותו איבר חופשי , אז הגרפים של הפונקציות מתלכדים . שימו לב : h ( x ) = 5 - 2 x ו– k ( x ) = 2 x + 5 הם צורות כתיבה שונות של אותה פונקציה , ולכן הגרפים של k ( x )–ו h ( x ) מתלכדים . 35 בכל סעיף נתון זוג פונקציות קוויות . מצאו אם יש להן אותו שיפוע . אם כן - כתבו אם הגרפים שלהן מקבילים או מתלכדים . א | f ( x ) = 2 x - 3 h ( x ) = 2 ( 3 - x ) ב | g ( x ) = 2 + x k ( x ) = 4 - x + 2 x - 2 ג | p ( x ) = 14 d ( x ) = 14 x ד | r ( x ) = 4 ( 1 . 5 x + 3 ) v ( x ) = 3 ( 4 + 2 x ) ה | t ( x ) = x k ( x ) = 2 ( 7 + x ) ו | h ( x ) = 3 x - 3 ( x + 1 ) + 3 f ( x ) = 0 36 לפניכם שש פונקציות קוויות . מצאו זוגות של פונקציות שיש להן אותו שיפוע . מה אפשר לומר על הגרפים של הפונקציות בכל זוג ? א | d ( x ) = 5 x - 3 ( x + 1 ) | r ( x ) = ( 2 x - 1 ) 4 - 9 x ב ג | g ( x ) = 4 x - 6 2 | k ( x ) = x ( 5 - 2 x ) - 5 x + 2 x 2 ד ה | f ( x ) = 4 x - 2 . 5 ( 2 x + 3 ) | h ( x ) = 23 ו דיון 37 א . העלו השערה על המצב ההדדי בין הגרפים של שתי הפונקציות הנתונות . p ( x ) = 3 x - 4 f ( x ) = 4 - 2 x ב . בנו גרפים של הפונקציות באותה מערכת צירים . האם השערתכם בסעיף א נכונה ? נסו להסביר מדוע . ג . פתרו את המשוואה : 4 - 2 x = 3 x - 4 הסבירו מדוע הגרפים של הפונקציות p ( x )–ו f ( x ) נחתכים . אם לשתי פונקציות קוויות שונות יש שיפועים שונים ( מקדמים שונים של x בביטויים האלגבריים , ( אז הגרפים של הפונקציות נחתכים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר